Trang Đặng Lương Mô

Anh Đặng Lương Mô (57, Todai) đă nghỉ hưu và hiện đang sinh sống ở Việt Nam.

 

Ngàn Cơn Gió     Nguyên tác : a thousand winds - 千の風になって

* Thông tin về một người đàn anh

* Luận người đẹp Trung Hoa

* Colored

* "12 người làm nên nước Nhật"   nguyên tác của Sakaiya Taichi

* Bài Cầu Hợp Đồng (Contract Bridge)

* Các từ Nhật ngữ liên quan tới tuổi thọ

* Làm Nattou