Trang Cung Điền

Cung Điền là bút danh của anh Quản Phúc Cảnh (63, Tokyo Suisan). 
Anh Cảnh hiện đang sinh sống và làm việc tại Pháp.

 

Ngưu Lang Chức Nữ

 Chiếc thuyền Nô–Ê  
(nguyên tác : Noa no hakobune của Abe Kobo )

 Từ thuở xưa nào đă gặp nhau…..
Cảm tưởng những ngày đầu tiên đặt chân đến xứ Bắc Cali.
Thân gửi đến các bạn exryu Bắc Cali.

 Đồi Khỉ  -  Saruzuka  
(Nguyên tác của Dazai Osamu)

  Nha Trang-Paris, Mệ và Tôi

  Bọn Đạo Tặc  
(nguyên tác: Chuto của Akutagawa Ryunosuke)

  Hà Đồng  
(nguyên tác: Kappa của Akutagawa Ryunosuke)

Trinh tiết

(nguyên tác : Otomi no Teiso của Akutagawa Ryunosuke )