Qun Bn Đường

Vũ ăng Khu

Cch đy gn 3 năm, trong mt clip v mt bui tic ngoi tri, ch mt cy đn v mt ging ht đy t tin, ti tnh c nghe li được mt bn nhc đ tng nghe Thi Thanh ht trước 1975, c tn Qun Bn Đường. Ti đ cm v gii thiu ngay ln chung cư Phy nhưng my b trc trc xa mt.

My hm nay, tnh c được nghe li vi ln na, ti đ tm hiu thm v c vi ging ch n

Theo nhng ti liu tng hp trn mng th bi ny ca tc gi Trang Thế Hy (TTH), c ta đ ban đu l Đng v Ngt k tn l Minh Phm (mt bt hiu ca TTH), nhưng trong tun bo Vui Sng năm 1959 khi đăng bi ny, ng Bnh Nguyn Lc đ sa li ta đ l Cuc Đi. Nhc sĩ Phm Duy đc xong thch qu, đ xin php v vi bn tay ph thy, ng đ chuyn thnh mt tuyt tc đt ta li l Qun Bn Đường.  

https://www.youtube.com/watch?v=0E5B2h4J8m8 

Bi ht như mt bc tranh sng đng k v cu chuyn ca hai người lc cn tr thơ. Trong mt bui chiu nng đp, hai đa tr con nh ngho ngi chơi trn ngch ca v trong khung cnh m đm, thanh bnh đ chng đ cng chia nhau ăn c khoai sng lượm mt m li thy ngon ngt lm sao... 

Ngy xưa ngy xa ngy xưa
Chi
u mơ chiu nng đp khoe mu tơ
Hai đ
a mnh cn tr thơ
R
nhau ngi ngưỡng ca chơi thn thơ
a a nh
, nh em cn mi tc bnh bo
a a nh
m chưa hng da mt v em ngho
Đ
u anh cn hi trc, cn hi trc
Kht n
ng hi tru thm đi hc, thm đi hc
Em c
m mt c khoai
Gh răng c
p v rơi
Xong r
i mnh chia đi
Khoai sng ny l
ượm mt
Sao ng
t li ngt gh

(Qun Bn Đường - Phm Duy) 

V chiến tranh xy ra khiến mi người mi ng, khi nhng k nim ngy xưa đ m xa, tnh c vo mt mưa lnh, hai đa tr ngy no gp nhau li nơi đt l trong b qun o bnh bao. C c dung nhan xinh tươi, anh chng mng c tưởng đi c vui, nhưng no c ng đu đ ch l ci qun, nơi c đem hnh hi rao bn cho người mua vui trong giy pht, anh lng người xt xa! 

Gi đy k nim ngy xưa
Gi
đy cnh cũ chm xa m khơi
G
p nhau mt chiu lnh mưa
Nhn nhau qu
n o bnh bao mng sao
Nhn em cn xinh cn t
ươi
Đ
i em tưởng đu l vui

Nh em ph
i chăng l đy?

D đu ch
ng may l qun
Em b
o hnh hi đem bn...

(Qun Bn Đường - Phm Duy) 

C nghn ngo hi anh lm g? Anh bo anh cm bt, anh phi gi cm, gi điếc, gi đui anh ch viết được nhng g m người ta mun đc. C hai mt kha cnh no đ rt ging nhau, c nghĩa l mi người t bn mnh theo mt cch ring. Nghe tht ngm ngi!!! 

Ri em hi anh lm chi?
C
m bt đ viết ngy đm, anh viết g?

Đ
i thi phi ni l
thơm

Ngi bt l chi
ếc cn cu miếng cơm

Em h
i ngh thut l chi?

L đui, l đi
ếc, l cm m đi
Nhn nhau l
ng l nhn nhau
No c ai đnh m sao lng đau

(Qun Bn Đường - Phm Duy) 

C v anh cng mi nhau ăn miếng bnh, nhưng miếng bnh ngy hm nay d c tươm vng ngon ngt, d chưa ai cn m dường như c hai đu đ cm nhn được ci v đng đu đ ca cuc đi, ri bi ngi hi tưởng li ci c khoai sng ngon ngt m ngy xưa h đ cng chia nhau chia sẻ. 

Bnh ngt cng mi ăn
Nh
chăng c khoai ngon
Bnh t
ươm vng như nng
Bnh ny mnh ch
ưa cn

Sao m mi
ng cay đng?

R
i xin mt n cười thi, cười ư?
Anh đ vi qun, qun n
cười
Th xin vi gi
t l rơi
L
em cn đ t lu, người ơi
 

Lc chia tay h li cng hi nhau: nn cười, khc, bun, vui ??? V cu tr li l c nhn cuc đi s r.  

Trước khi t gi hi nhau bun hay l vui?
Th c
hi ngay cuc đi...
 

(Qun Bn Đường - Phm Duy) 

*** 

Cuc đi thường c nhng tr tru v c nhng ln gp g lun lm bn lng nhau đến ng ngng. Phi chi h đng gp li nhau ci Qun Bn Đường đ mi người vn cn gi mi ci hnh nh đp ngy xưa đ... Nhưng cuc đi l vy, lun xy ra nhng đng cay ngang tri, đi khi cũng v s xếp đt ca Thượng Đế đ chng ta c nhng vn thơ tuyt tc v nhng bi ht nghn ngo. 

--------------------------------------------

Nguyn thy ca bi thơ 

Ngy xưa hi cn thơ
M
t chiu nng đp khoe mu tơ
Ti cng em hai đ
a

Th
ơ thn ngi chơi trn ngch ca.

Tc em ch
a bnh bo
Mi ch
ưa hng, da mt: (con nh ngho !)
Đ
u ti cn ht trc
Kht n
ng hi tru, thm đi hc
Em c
m mt c khoai
C
p v bng răng ri chia hai
Th
khoai sng lượm mt

M sao n ng
t thi l ngt.

By gi
gia đường đi
K
nim ngy xưa m khơi
G
p nhau chiu mưa lnh
Hai đ
a đu sang trong b cnh
Dung nhan em cn t
ươi

Anh m
ng tưởng đu đi em vui.

D đu đy l qun
Em b
o hnh hi rao ln bn !
Đang th
i đng khch mua
Ch
tht cn sung được vi ma.
Nghe ni anh c
m viết

Ngh
thut l g em mun biết.

- "Mi hi ni mi
thơm

Cy bt c
m tay : cn cu cơm
Đ em
ơi !
Ngh thut :
Nh
m mt quay lưng cho s tht."

R
i đi ta nhn nhau
Khng c ai đnh m lng đau
Em m
i ăn bnh ngt
Nh
c c khoai sng mnh lượm mt
Đ
ường bnh tươm vng mơ
Nh
ư nng chiu xưa khoe mu tơ
M
i cm tay chưa cn
M sao n đ
ng thi l đng!
Xin anh m
t n cười

- C
ười l sao
nh ? Qun ri!

Xin em cht n
ước mt
- M
ch l em t lu đ tt!
H
i nhau : bun hay vui ?
- Bi
ết đu ? Ta cng hi cuc đi. 

ng V Ngt - Trang Thế Hy 1959)

VDK