Bạn ta

Vũ Đăng Khuê

Tôi vừa nhận được 3 quyển sách từ một ông bạn mới quen: Ngữ Yên

Chỉ mới xem thoáng qua cái b́a, ḍng tít, mục lục chứ c̣n phần nội dung th́ chắc phải có thời gian gậm nhấm. Ấn tượng đầu tiên mà tôi cảm thấy thích thú là là hai chữ “Sai gon”, phần đất đă nuôi nấng và dưỡng dục tôi gần 18 năm trời.
Những ai yêu câu ca tiếng hát đều không thể không biết những bài hát nổi danh: “Saigon” của Y Vân, “Ghé bến Sài G̣n” của Văn Phụng, ra ngoài này th́ c̣n có “Saigon niềm nhớ không tên” của Nguyễn Đ́nh Toàn…. Lẽ dĩ nhiên là c̣n rất nhiều tác phẩm khác mà tôi yêu thích khi nói về Saigon.

Trở lại với 3 quyển sách bắt đầu từ hai chữ: “Saigon”.

Sài g̣n - Bún Ḅ Không bản quyền,

Sài g̣n, ồ bỗng ngon ghê

Sai g̣n, chở cơm đi ăn phở

Tôi “cả gan” (chữ Ngữ Yên dùng khi luận về riêu cua) gọi Ngữ Yên là chuyên gia ẩm thực, th́ nay thấy việc ḿnh “cả gan” có thể là chủ quan, nhưng “chính xác”.
Rất nhiều bài viết về ẩm thực của các tác giả nổi tiếng được viết, nhưng chuyên đề th́ không nhiều lắm, chẳng hạn như của Vơ Phiến: Ăn và Đọc. Tôi có t́m hiểu các tài liệu sách báo của miền Nam th́ ít thấy có người viết chuyên đề về những loại này, chỉ có khoảng mươi cuốn mà trong đó Ngữ Yên là một.

Điều thứ hai mà tôi khoái là cách đặt tít các bài viết của tác giả , “hớp hồn” ḿnh sao đó, tạo cho người đọc ṭ ṃ dễ “bắt chuyện”, chẳng hạn như:

-        Ăn giả đông ở Sàigon

-        Chưa ăn dồi, chết đi thôi

-        Lục b́nh lăng mạn với muỗng và đũa

Và c̣n nhiều nữa, rất là nhiều.
Trên đây chỉ là vài ghi nhận ban đầu. Từ từ sẽ tính!

Ô ḱa đời bỗng dưng vui!

 

Cám ơn tác giả đă gửi tôi 3 quyển sách, nó sẽ làm ngày càng ngày càng ngắn, chứ không măi măi lê thê.


Vũ Đăng Khuê