V thường

Thụ n (Exryu USA)

   

Vẫn v chừng giữa v thường

Vẫn hoang mang giữa con đường tử sinh

Sau lưng / trước mặt / quanh mnh

C?

Khng?

Tự tại?

Một hnh bng ta?

Trần Thụ n

(7/2019)