Thơ Trần Thụ n

Exryu USA

  Nắng

Khng c bụi bay qua khe cửa
Lm
sao biết được nắng long lanh
Khng
c những chiếc l mu xanh
Lm
sao nắng trở mnh vng thắm

Giữ lại trong lng tay một nắm
Thả
vo đm đom đom bay ln
Vi
sợi hồng chm xuống đy tim
Bnh
minh đến nhm thm cht lửa

Hy mở toang ra bao cnh cửa
Để
ma h ngủ lại qua đm
Hy
đừng ni g, cứ lặng im
Để
nghe tiếng ve sầu thuở nhỏ

Thời thanh xun vẫn cn đu đ

Trần Thụ n

(01/2019)