Ma dịch C Vt

Thụ n Exryu USA

  Ma dịch C Vt

Gặp ma dịch cm lắm tai ương
Chẳng muốn đi đu chỉ thch vườn
Chồng trồng cam, qut khen ngon ngọt
Vợ tỉa hồng, mai bảo dễ thương

Chu con chỉ gặp qua Phết Bc (Facebook)
B bạn đnh cười với Ai Phn (Iphone)
Mai ny khi hết cn C Vt (Covid)
Thin hạ rong chơi khắp phố phường

Trần Thụ n

(5/2020)