Thơ Trần Thụ Ân

Exryu USA

  Giữa dây đời mong manh

Ẩn dụ của bài thơ
Mập mờ trong trí óc
Tượng h́nh chỉ thoáng chốc
Rồi thành đám mây bay

Thả tiếng hát trong tay
Lên môi người thánh thót
Qua đỉnh trời chót vót
Về đậu cánh rừng xưa

Đâu phải chỉ cơn mưa
Mới làm nên thời tiết
Nghiêng một phần nắng biếc
Ấp ủ mảnh vườn hoa

Đêm rảo bước chân xa
Chia tay ngày huyên náo
Nối hai đầu thực, ảo
Giữa dây đời mong manh

Mấy chiếc lá ĺa cành
Lót chân người đứng tuổi
Đưa nhau thêm một đỗi
Rồi cũng lúc bay đi

Trần Thụ Ân

(01/2019)