Tự Vấn lúc Cuối Năm:

“Buông Xả” Được hay Không?

 

Văn Lang Tôn-tht Phương


Mt anh bn ngưi Korea có nói: “Trong nhng ngày cui năm, tc l ca chúng tôi là lau ca chính vào nhà, lau cho tht sch đ đón năm mi”.  

T nghĩ, thay v́ lau ca như ngưi Korea, tôi có nhng ǵ lum thum trong thói quen hng ngày cn “lau sch” đ đón năm mi không?

Qua nhng lúc chuyn tṛ trao đi, nhiu bn bè ca tôi vn thưng nhn đnh rng ngưi Vit chúng ta vn có nhng cái lo xa hơi… quá mc!  Chung quy th́ cũng ti sng trong s thiếu thn ca c xă hi nên hu hết mi cá nhân đu mang trong ḿnh mt loi thói quen “pḥng th”. 

T thu c̣n nh, mi chúng ta đă quen nh́n thy nhng th lnh knh như mt cái máy qut cũ k, mt chiếc xe đp hư, vv… nm đâu đó trong nhà ḿnh (hay nhà hàng xóm), bi bám trăm năm và chng có ai đng đến. Nhưng chúng vn nm đó, trơ gan cùng tuế nguyt, mc dù nhà th́ cht, cn nhiu khong trng. 

Nói cách khác, do ln lên trong hoàn cnh thiếu tin nghi, thiếu vt liu, đa s chúng ta quen vi vic “tích cc pḥng cơ”. Nếu b nhng th “nm vùng” nói trên đi mt, nh mai đây cn đến th́ chng biết t́m đâu cho ra, hoc phi đi mua, tn kém. Rt cc là cái ǵ cũng ct đ pḥng “khi hu s, lúc nào chưa “hu s” th́ tt nht là c... ct gi sn đó! Lâu ngày, thói quen lo xa kia t nhiên làm ra mt “di sn văn hoá” có tên là “ưa tích tr”. 

Mà chng riêng ǵ đ dùng, các th khác đu như thế c. Áo qun đă cht, biết rng không mun mc na, nhưng cũng c ct trum trm. Đôi giày cũ, tuy c̣n mang đưc nhưng hết đp ri, cũng nghĩ rng nếu b đi th́ “thương ngưi cùng ta qua phong ba”!   My cái đinh vít, con c… ly ra t đâu đâu cũng c ct đ đó, dù biết rng khi cn đến th́ chúng cũng chng thích hp vi nhu cu!

“Đc tính” ưa tích tr này lan qua đến c sách báo, n phm, vv...  Tài liu nghiên cu th́ gi đă đành, nhng sách “ba láp” cũng không n b! Loi tp nhp này, thc ra có my khi s đến ln th hai đâu, thế mà…! 

Đi sang thi đi Internet, các ngun tin có nhiu hơn, thế là li thêm th đ tích tr! Sách đin t nào hay (hoc ch “hay va va”), hoc các bài báo, kư s, h́nh nh, vv... nào có v “s cn trong tương lai” đu đưc ti xung đ dành! Nhiu khi xem TV thy bn sóc đi tha ht khô v tr cho mùa Đông bng thy té ra ḿnh tích tr c̣n gp ngàn ln chúng nó! 

Bèn t nhiên thy thương thân! Cuc đi đó, có bao lâu, mà… tr hoài”! Hèn ch ngưi ta thưng khuyên: “Bn phi biết thương ly chính ḿnh”! 

Trong nhng “giây phút chnh ḷng” như thế, dĩ nhiên li t hn… s “buông x”, “qung gánh lo đi và vui sng”!

Nhưng ri li hn rày hn mai, có c trăm ngàn lư do đ không ‘buông’ đưc! 

Chng phi tu hành ǵ đây mà “buông x”. “Buông” có nghĩa là dám gii thoát cho ḿnh khi căn bnh trm kha c ưa “đu cơ tích tr” đáng ghét kia đi thôi! 

Có nhng điu ngày xưa đă tng là tính tt, nhưng cuc đi thay đi, hoàn cnh, nhn thc, s th́ gi ḿnh có, vv... bây gi không c̣n như xưa; “văn hoá tích tr” không c̣n là mt đc hnh na ri. 

(27-12-2021)