Sống Theo Lẽ Tự Nhiên
 

Văn Lang Tôn-tht Phương


 

Con ngưi, ưu việt đến my, cũng phi sng theo lut t nhiên ca tri đt.  

Ban đêm, khi vạn vt ng yên, con người cũng phi ng theo. Ban ngày, vn vt bng sáng ới mt tri, ngưi người cũng đu phi thc đ sinh hot. Ai làm ngược li, ly đêm làm ngày, s lănh hu qu tai hi. 

Điu này, không mi, nhưng lại đến vi ḿnh lúc này hôm nay nơi ḿnh đang ngày Đông Chí (Winter Solstice: lúc ngày ngắn nht đêm dài nhất). Sau Đông Chí, đêm s dn ngn li ngày dn dn dài ra hơn.  

Nhng ch Đông Chí, H Chí, Lp Xuân Lp Thu da vào Âm Lch, ḿnh không rành lm nên cũng thc mc như các bạn:  “Chí nghĩa đến”, vy Đông Chí ngày mùa Đông đến” (đ mt vùng nào đó chính thc c vào mùa Đông). Vy ti sao mùa Đông đến ngày s dài ra hơn đêm s ngn hơn?  

Chuyn này, th nghe gii chuyên môn nói như thế nào? 

Theo tiến Andrew Jacob ca Đài Thiên Văn Sydney, đây ch thay đổi v đ dài ngn ca ngày đêm, nhưng lạnh th́ vn c ... lnh.  

Ti sao?  

, lut ca thiên nhiên s chuyn hóa t t.  trong tri đt (nghĩa trong bu không khí bao quanh vùng ta đang , khe sui núi đi, mt đt, ao h sông bin, vv... xa gn quanh ta), cái lnh không th biến đi ngay trong mt sm mt chiu, nhưng cần mt thi gian đ được s thay đi ta cm nhn được. Khong thi gian này thường 7-8 hoc 9 tun (tùy theo vùng), nghĩa t cui tháng 6 đến khong đu tháng 9 (cho các ớc gn Nam Cc). 

VyT t chuyn đi lut ca thiên nhiên, tr.  Bn nghĩ như vậy không? 

Phn ḿnh th́ càng ngày ḿnh càng cho rng: Đúng vy!   Lut ca t nhiên chuyn hóa t t”, mi s biến đi đu phi cn thi gian đ th xy ra mt cách thun li, thích hp. bao nhiêu triu năm mi đ cn thiết cho cái ṿi ca con voi, hay cn c con hươu cao c dài ra (đ thích ng vi thc tế th tn ti)? Con người ta cũng thế, cũng phi qua nhng giai đon chuyn hóa kéo dài rt lâu mi tiến hóa dn đến con ngưi như chúng ta hôm nay. Các loại máy móc, xe c, dng c  vv... cũng thế, tt c đu được hoàn ho dn theo yếu t thi gian, không th nào cđi ngang v tt được

Đến tr c̣n cn thi gian đ chuyn biến, th́ tiến hóa ca hi loài người cũng vy thôi.   Làm chuyn mt hi đang chm tiến, tŕnh đ dân trí thp vi nn nông nghip lc hu đi song song bên cạnh mt nn k ngh rt phôi thai , trong mt sm mt chiu li th biếncho tiến mnh tiến nhanh đến mc tiêu văn minh tiên tiếnkhông kinh qua giai đon bản ch nghĩa”;  ri sbng Nht Bn trong 10 năm”, t qua Nht Bn trong khong 15 năm” !? 

Nói cách khác, con người nhân hay tp đoànkhi thay đi đu phi thun theo l t nhiên ca tri đt, nếu mun tn ti được trong tri đt. 

đi theo luật to hóa th́ không thđt giai đon”. Hết mùa Thu th́ vn vt chuyn sang Đông, không th hết Thu riđi thng sang Xuân được.  

l đa s trong chúng ta đu biết chuyn mt anh chàngtt bng”?  Thy mt con ớm đang khó khăn lt ḿnh t mt cái kén, chàng ta munđy nhanh tiến tŕnh”, bèn rách cái kén đgiúp con ớm. Kết qu chú ớm tr nên tt nguyn, không bay được... 

Trong khi đó nhng con ớm khác, chúng bay lên, rihóa h”, “hóa rng”... 

(2023, ngày Đông Chí 22-06)