Nước Mỹ
 

Văn Lang Tôn-tht Phương


Khi viết hai chnưc M”, tôi nhn đnhngưi Mc Mkhác nhau. X nào cũng vy, giàu hay nghèo, luôn luôn người xu k tt. Ngay c bn hay thân thích đi na, cũng người xu k tt, hung chi? 

Mi nhân sinh sng mt nơi nào, x nào, v mt phn do s mnh, phn ln hơn do chọn la. Tôi mun sng mt x nào đó do chọn la. chn la nên đă ba ln t chi ḷng tt ca nhng người trưc kia mun đưa tôi sang đnh M. 

Mt anh bn nói: “Không sng quê hương ḿnh, th́ đâu chng đất khách?”  Cũng đúng thôi, “Si ch mành theo gió đưa đi. Đóa hoa rng chn đt sch”!   Nhưng làm nút chai bập bnh đi na, nếu chn la được, th́ cũng chn bến đ thích hp vi ḿnh, phi không?  

Nh ln ung phê vi mt ch người Nht. Ch y M 10 năm, sau đó tr v Nht. Hibên đó ra sao”, ch bongưi M th́ sophisticated(khéo x).   Ch thy vy sao”?  

Trong hai năm tôi hc khoá Master, đa s bn trong lp người M, các bn M chơi với tôi đu tt. nhiên cũng nhiu người ch tiếp xúc vi ḿnh giao thôi, do s thích khác nhau, hay không hoà ḿnh vi h được tiếng Anh ca tôi lúc y chưa đ đquy tưng bừngvi h được.  

Sau đó vài năm, tôi đưc hội đ biết v ớc Mmt phn nào thôi ch vài tháng bên đó đa s th́ gi trong nhng kho sách Washington DC các đại hc. sao cũng đă đến Cali, ghé khu Sài G̣n Nh, đến New York, viếng thăm mt s người quen, vv... Cm ng chung người M  –  nhng ai mun chơi với ḿnh –  th́ h đi x rt tt, thân thin; th nói h rt tt so vi mt s hc gi người Vit tôi tng gp trong ớc. C̣n ngưi Vit M th́ do th́ gi hn chế nên ch tiếp xúc được ít thôi, h đa s nhng người thành công hi M.  Nh li, mu s chung ca nhng người này s khoe khoang: Khoe ḿnh, khoe con cái, khoequen biết rng”, vv... vi ngưi chưa quen, mi gp, th́ ngưi Vit v không nhit t́nh, không t tế như người M. Đó tôi ch đến viếng thăm vài tháng rồi đi, không nh v đ t́m vic làm hay sinh sng, cm giác đă như vậy.  

Vt giá M v thp hơn so với Nht Bn, Pháp hay Úc (giá nhà ca, xe hơi, thực phm, hàng hoá tiêu dùng nói chung, vv...). Lương cao, vật giá r, tin nghi (hu như cũng nhiu, đc bit tài liu nghiên cu). sao th́ nếu ai nghèo, cuc sng s rt khó khăn. Nhưng x nào cũng vy, nghèo th́ khó th, ngay c trên chính quê hương của ḿnh (tôi nghĩ ngưi Vit x ḿnh nghèo th́ nhng khó khăn kh tâm phi cao hơn rất nhiu). 

Sát bên ớc M Canada. Các bnquc tếca tôi như nhng người Korea, Taiwan, Nht, Malaysia – k c người Vitđu bo x Canada đt lành người t tế. Làm vic chung vi nhng người Canada “chính gc”, thy hu hết h đu d chu, biết nghĩ cho k khác. Mt ch bn người Burma nói hi Canada rt t́nh ngưi”. 

Nhưng Canada th́ rt lnh (tr ra vùng British Columbia, người ta bo thế). Bn thi c̣n đi hc di dân sang Canada cũng nhiu, nên lúc tôi cũng mun sang Canada. Chuyn dài gịng, nhưng ngắn gn l trên kia my ông thn đă nghĩ: “s chú mày phi v Nam Bán Cu sng”! 

Rt cc, tuy s la chn, nhưng h́nh như s mnh ca mi con người phn nào phi theo nhng điubúng sn trên trithôi? 

Bây gi, nơi tôi đang sng, mùa Đông không lạnh lm, mùa Thu th́ tri đt nhum vàng cây c, mùa Xuân H đt n trăm thc c hoa... ngoài nhng điu này, cái may mn nht tôi tuy không giàu nhưng không b nghèo. 

Hng cm t ơn đi, ơn trời đt, v nhng ḿnh đưc. 

Trong hi nào cũng vy, yếu t quan trng nht con người. Tôi đă chu ơn của rt nhiu ngưi. 

Nh li mt bài hát ngày xưa đă quên tên, trong đó nhng câu thy sao tht đúng vi nhng tôi suy nghĩ hng ngày: 

Tôi cũng xin | T ơn người | T ơn đời
T
ơn ai

Đă cho tôi | nhng ngày ...

T ơn người | T ơn đời | T ơn trời
T
ơn ai
| T́nh sáng ngi | Như sao xuống

T tri ...

(18-12-2021)