Năm 2023 : Làm Ǵ ?
 

Văn Lang Tôn-tht Phương

 


 

Ngưi Tây Phương có thói quen viết Cam Kết Cho Năm Mi (New Year's Resolutions), c̣n ngưi Vit ḿnh th́ cũng có mt s ngưi viết, tuy ít thôi. Vi ngưi Vit, năm mi li xem như bt đu t Tết Ta, và rt đông ngưi Vit ít đt mc tiêu cho ḿnh vào dp Tết. Trong dp đu năm, có l nhiu ngưi Vit thích đi chùa hay đn th ông thánh n, bà chúa kia ... đ cu xin ǵ đó,  hơn là vch ra “cam kết” cho bn thân. Dù sao th́ đi van vái cu xin thn thánh, ngưi ta khi phi b công sc ǵ ra đ thc hin, ch cn kiên nhn (hoc không kiên nhn) ngi ch phưc lc t nó t́m đến!  

Ni Tây Phương th́ tng hay viết ra nhng điu h mun làm. Ph thông nht là mun làm vic h thy cn trong giai đon trưc mt, ví d s đc sách nhiu hơn, s hc mt k năng mi ǵ đó, hoc đ dành tin đ đi du lch hay mua mt chiếc xe hơi chng hn. Có ngưi th́ mun s nuôi mt con chó, con mèo; hay mun tp th dc đu đn đ gim cân, vv...  

Tuy nhiên, theo ông Jo Lukins (chuyên gia v Performance Psychology), trên phân na ca nhng cam kết này li không bao gi đưc thc hin. Nguyên do chính là ngưi ta ch “cam kết” nhưng không đt ra kế hoch c th s thc hin như thế nào. Ví d như không h kim đim li bn thân đă làm ǵ sut năm qua mà không h tp th dc ln nào; vy cái ǵ đă cn tr điu ḿnh mun làm? 

Dù sao mt s ngưi cũng đă (c tm gi như thế) “có làm ít nhiu”. Đó là, cũng theo các chuyên gia tâm lư, h đi mua mt cun s mi toanh, chép nhng điu ḿnh “cam kết” vào, ri xếp s li và... quên luôn! Ri h tiếp tc sng ging ht như h đă sng thế nào trong năm cũ! 

Đc my kết lun va k, t nhiên sao thy git ḿnh! V́ thú tht, trong my năm trưc,  bn thân ḿnh cũng có t ha s làm “ǵ đó” khi năm mi đến; và ... “toan tính nhiu, nhưng thc hin chng bao nhiêu”! Cho nên, vi năm nay, thc tế nht là nên chú tâm làm tiếp nhng cái ǵ mà, trong năm qua,  ḿnh làm chưa xong, vn c̣n đ treo lơ lng! 

Tuy vy, cũng có mt điu cho năm mi mà ḿnh mun làm lin lúc này, bây gi, đ khi thy có mt vic hn c tọng teng đu đưa theo ngày tháng. 

S là ḿnh có mt thói quen vui vui, đó là sưu tp nhng li hay ư đp ca đông tây kim c,  ghi chép li cn thn v́ dù sao cũng là kinh nghim sng qua bao nhiêu năm tháng ca rt nhiu ngưi khác nhau. Trong năm 2022, ḿnh chép đưc khong hơn 200 câu, và cũng mun rút t trong đám này ra mt s ư nghĩ hay hay đ làm điu suy gm trong nhng tháng ngày ca năm ti. 

C th, bt đu t năm 2023, da theo nhng li và ư đó, ḿnh s tp trung  suy nghĩ quanh hai đim: (a) Ly ǵ làm ch nam đ cho cuc sng có ư nghĩa, và (b) Làm sao có th sng cuc đi cá nhân tương đi có hnh phúc? Đi ngưi ngn, phi trân quư nó, có bao lâu đâu “mà hng h”! 

Dĩ nhiên nhng ǵ đưc la ra đu hoàn toàn theo ch quan.  V li mt s nhn đnh dù sao cũng có hn chế này n ca chúng, ví d hoàn cnh sng, hay thi đi, lch s... chng hn. Cho nên, tuy chn ra cho ḿnh, khi chia s cùng bn bè có quan tâm, cũng ch xin đưa ra trong dè dt. Khi đc, ḿnh nghĩ hn các bn cũng s nh́n vào nhng nhn đnh ca ngưi khác vi đôi mt cn thn ca thi sĩ Rudyard Kipling: 

Ưa mơ mng, không đ mng say ḷng
Ham tư tư
ng, song thoát ṿng không tưng”
 

Nhng ǵ dưi đây đưc gom chung vào mt nhóm đ cho d đc, không hn v́ chúng có mu s chung.  Và nhng câu tiếng Vit là nhn đnh ca ngưi Vit.  Dù sao th́ cũng ch là mt ít si đá lóng lánh, đưc cóp nht trong mt khong thi gian nht đnh; mà cuc sng th́ bao la, muôn v muôn màu. 

1.

-          What gives your life meaning? Always think of it!

-          Remember to live while you are busy surviving.

-          Happiness is not  destination.  It’s a way of life.

 

2.

-          Life is a balance between holding on and letting go. The key to being happy is knowing you have the power to choose what to accept and what to let go.

-          In life, what you really want will never come easy.

-          There are no regrets in life.  Just lessons (Jennifer Aliston)

 

3.

-          In a world when it is hard to trust anything, always trust your journey.

-          Life is like a piano. What you get out of it depends on how you play it (Albert Einstein)

-          Don’t worry about getting old.  Worry about thinking old.

 

4.

-          Wrong doesn’t become right, and evil doesn’t become good; just because it is accepted by a majority (Booker Washington)

-          Chúng ta hơn thua nhau đ làm ǵ nếu dân tc và đt nưc chúng ta thua kém thế gii? Lúc đó cái hơn ch là cái hơn ca ngưi bi chính và ngưi bi ph.

-          Đa s ngưi Vit là vy: Khen mt tiếng lin vui, chê mt tiếng lin gin. Chúng ta khác nào con ri ca nhân gian?

-          Somebody will never like you, because your spirit irritates their demons.

 

5.

-          You can’t pour from an empty cup.  Take care of yourself first!

-          Everybody wants happiness, nobody wants pain.  But you can’t have a rainbow without a little rain.

-          Cái gi là cuc sng, chính là bn hc cách làm quen vi t́nh ngưi m lnh, hc cách b́nh thn nh́n k đến ngưi đi.

-          Slowly losing friends is a part of growing up. We don’t lose friends, we just learn who our real ones are.

-          Lăng quên, bn thân nó là t tế vi chính ḿnh và vi đi phương.

 

6.

-          Phin năo ca con ngưi ch xoay quanh 12 ch “Buông không đành, nghĩ không thông, nh́n không thu, quên không đưc”.

 

7.

-          The life that you are living now, is also a dream of millions.  So always be satisfied with your life, be happy in every moment of life.

-          Don’t take things for granted.  Take them with gratitude!  Gratitude, always have it, never expect it.

 

(31-12-2022)