Chính Trị Nước Úc:

Chuyện Người – Chuyện Ḿnh
 

Văn Lang Tôn-tht Phương


Australia đang trong mùa vn đng bu c, người dân Úc s đi b phiếu vào gia tháng 5 sp ti.  

Phi ch kết qu mi biết ai s thng, nhưng bản cht ca con người bo th, t́nh thế càng khó khăn th́ con ngưi càng bo th, nghĩa không mun nhng đi thay ḿnh không thy . 

c Úc hin đang đi din vi nhiu khó khăn, ngoài th́ áp lc ca Trung Cng v kinh tế chính tr, trong ớc th́ lt li gây nhiu thit hi cho nông nghip, trong khong 1-2 năm nay dch COVID cũng làm lit nhiu th (phi đóng ca biên gii trong mt thi gian dài, không thu nhp v du lch, giáo dc, thiếu người làm công cho các nông tri, v.v...) Ngoài ra, giá nhà đất li tăng vùn vụt, gii thu nhp thp khó mua đưc nhà, đi thuê nhà th́ cũng khó khăn rt khó nhà đ thuê. Giá xăng dầu cũng lên cao, làm vt giá s leo thang theo, sinh hot đt đ... 

Cho nênb́nh thưng nghĩ  –  th́ th đng Liberal (hin đang cm quyn) s được tiếp tc.  , th nht, lănh t đng đi lp (đng Labor) không ni tri v mi mt, không cho thy gii pháp nào hay hơn chính quyền hin ti đi vi các vn đ ln ớc Úc đang đi din. Th nh́, như đă nói, càng khó khăn th́ ngưi ta càng không mun thay đi, nht khi không thy được ràng đng đi lp s làm như thế nào nếu lên nm quyn. Đi vi các khó khăn như thiên tai băo lt, giá xăng du cao, vi các đ̣n thù ca Trung Cng, vi dch bnh COVID, v.v... h s không th nào làm khác hơn.  

Nếu nh́n vào truyn thông th́ v Th ớng hin nay (ông Morrison) đang b ch trích đ th.  Nhưng đó cũng không l Úc ai làm Th ớng cũng gánh đ mi ch trích t nhiu phía, t chuyn to ti nh, đơn giản do Úc mt x dân chNi dân quyn giám sát phê phán vic làm ca lănh đo! 

Úc, đi bu mt nhim v, ai không đi bu s b pht (nghe đâu ch ng trưng, khong 50 đô-la Úc). sao những ai không th đi bu trong ngày bu c vn s tham gia được, d bu qua bưu điện, hay đi bu trước vài ngày.  Vi hai cách bu va k th́ khi phi chen ln lôi thôi, tin hơn ni đuôi dài ngoằng vào ngày bu c. 

Theo th chế chính tr ca Úc, đng nào chiếm đa s trong Quc Hi th́ ngưi Đng Trưởng ca đng đó s làm Th ớng chính ph. ng c viên mun ra làm Đại Biu Quc Hi (làm đại din ca dân trong mt vùng nào đó) th́ hoc do các chính đảng đ c, hoc th t ng c đc lp. ng c viên th nhn h tr tài chính đ trang tri cho chi phí khi tranh c, nhưng nếu không đ mt s phiếu bu nào đó, h phi t tr cho các chi phí ca ḿnh. 

Ngưi Vit ḿnh, đc bit người trí thc đă vn quen vi các điu hc trong sách giáo khoa, thường cho rng h đảng nào tên “Lao Đng” (tiếng Vit bây gi c̣n gi công đng”) th́ s lo cho quyn li ca người nghèoc̣n đng Liberal th́ ch lo cho người giàu các hăng xưng ln. Điu này không đúngĐng nào Úc cũng lo cho quyn li chung ca ớc Úc, cho chính h. Đng Lao Đng Úc c̣n vut ve Trung Cng t ra d dăi quá mc trong vic đ pḥng s thâm nhp t́nh báo ca Trung Cng.   Vic  “lo cho dân nghèo” hay không, ngay chính c nhng ớc t nhn ( tuyên b rm r) rng ḿnh “lo cho dân nghèocũng chng h lo cho người nghèo chút nào c, na ! 

Nói chuyn bu c sp ti Úc, cht nh ra cách đây my chc năm, mt ông bác ln tui người Nht nói nhân mt dp bu c Nht:  

đây, thay đi chính quyn th́ cũng qua li gia đng bo th (đng T Do Dân Ch ca Nht) đảng cp tiến (thưng đng Hi ca Nht). Thc ra th́ c hai đng đucũng rac, không khác nhau bao nhiêu.  Thay đổi chính quyn khác nhau xa như ớc mày mi to chuyn!” 

Lúc đó, ông y cũng đă trên 70 tui, dày kinh nghim sng. thy thân mt mi nói tht điu ông nghĩ,   ngưi Nht kín đáo, ít khi nói ra ư nghĩ ca ḿnh vi người ch quen biết b́nh thưng. 

Li ông nói, đă my chc năm ri vn c̣n nh măi.   càng nh li ông nói, càng thy thm thía trong ḷng  

Đt ớc tôi, bn ngh́n năm ṛng bun vui.

Khóc ời theo vn ớc ni trôi”...

 

(15-04-2022)