Nguyễn Duy Khải

 

 

 

Nguyễn Duy Khải (Exryu 64).

Anh Khải học Nhật ngữ tại trường Nhật ngữ Kokkusai Gakuyukai Nihongo gakko ở Shinjuku (Tokyo).

Sau khi tốt nghiệp khoa Nông Nghệ Hóa Học (Nogei kagaku) tại đại học Kagoshima, tiếp tục chương trình cao học tại đại học Kyushu, khoa Thực Lượng Hóa Học Công Học (Shokuryo kagaku kogaku ka), nghành Thực Phẩm Chế tạo Công Học (Shokuhin seizo kogaku), nhận bằng Ph.D năm 1975.

Làm việc ở Nhật 4 năm trước khi di trú sang Toronto, Canada năm 1981, và từ năm 1982 - 2010, làm Manager phòng lab, phụ trách về nghiên cứu (R&D) và phẩm chất quản lý của các sản phẩm chế biến từ Yellow pea.

Tiếp tục làm việc part time cho hăng thêm 4 năm sau khi về hưu năm 2010, và cùng trong thời gian 4 năm này, làm Consultant, phụ trách những projects (R&D) cho một hảng chế biến thực phẩm khác, sản phẩm chế biến từ Hemp seeds.

Hiện tại sinh sống ở Winnipeg với gia đình sau khi chính thức về hưu từ năm 2015.

 

 

 

* Kỹ Thuật, Sản Phẩm Và Lợi Ích Của Ngành Nuôi Ong

           Phần I.  K thuật nuôi ong mật

           Phần II. Sản Phẩm và Lợi ích của nghành nuôi ong

* Trái SIM VN và BLUE BERRY vùng Bắc Mỹ.

* KIMCHI ĐẠI-HÀN

* RƯỢU NHẬT-BẢN – SAKE và SHOCHU

* Trà Việt Nam

* Cà Phê Việt Nam

* Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm của Việt Nam và Canada

* Vài Hiệu Quả Sinh Hóa của Dietary Fiber trong Thực Phẩm.

* Ảnh hưởng chế biến trên giá trị dinh dưỡng của gạo.

* Kỹ Thuật Chế Biến Nông Sản từ Hạt Đậu Yellow Peas

* Industrial hemp và Marijuana.

* Đậu hạt các loại : Lợi ích, Kỹ thuật Chề biến, Cách thức Sử dụng