Ma

MN

 

Thnh Phố Buồn Hiu

Ối! thnh phố buồn hiu,
Mưa m tun sớm chiều
Đường vắng tanh vắng ngắt
Qun ngho lại thm ngho

Virus che mặt trời,
Thần chết hả h cười
Homeless thm khốn kh
Đo tỵ cũng uổng đời

Coronas che mặt người,
Ci m cũng tiu đời
Nh thương thnh nh ght
Tiếng khc rền nơi nơi

Hy xo đi thật xa
Viruscorona
Ngươi khng nn tồn tại
Chớ hại người, hại ta.

MN, 2020

 

 

 

 

 

 

Thn Tnh

Gởi nhớ, giọt thương long lanh
Gởi ma, một đa an bnh
Gởi anh cht mưa, cht nắng..
Cht gi đưa trao thn tnh.

MN ,2020

 

 

Điệp Khc Tuyệt Vời

Rớt giọt thơ, đọng xuống xt xa
Ho hon ci sầu băng gi
Mưa ht giọng thiết tha
Cầu khẩn tnh thm đẹp mi
đỉnh trời
Thơ ơi, từng tiếng ni ru đời
Từng giai điệu mỵ người
L ảo mộng ph vn
Hay điệp khc tuyệt vời?

MN, 2020

 

 

 

 

 

 

Gọi Buồn

Đng lạnh, buồn treo ln nhnh kh
Tuyết rơi lả tả trắng ven hồ
Thm một bờ vai chia ci nhớ
Gọi nắng, buồn hiu dưới nguyệt mồ.

MN, 2020

 

 

 

Ta B

Hỏi thầm thin sứ ta b
Ta về xin hi nụ hoa v thường
Nối cu lục bt ngi thương
Nhớ ai, ai nhớ bốn phương thỏa tnh.

MN, 2020