Bi thơ ny đ được Lm Kim Cương phổ nhạc qua giọng ca của Quế Phương v đ posted trn trang Web của Hội Duợc Sĩ VN tại Mỹ ( http://www.vphausa.org/vphavn/vdt/trangnghenhac.htm )

Mời anh chị click vo đy để nghe bi nhạc ny

 

X XO (THIN ĐƯỜNG TRẦN GIAN)


Hỏi gi gi x xo
Hỏi l l lao xao
Hỏi my my lửng thửng
Hỏi cy cy vui mừng
Hỏi người trong mộng của ti
Cng nhau đi kiếm thin đường trần gian

Hỏi l l th thầm
Hỏi gi gi lao xao
Hỏi my my thổn thức
Hỏi cy cy lm thinh
Hỏi người trong mộng đẹp xinh
Bao nhiu hạnh phc dnh cho chng mnh

Hỏi gi gi x xo
Hỏi l l lao xao
Hỏi my my đắm đuối
Hỏi cy cy sửng sờ
Hỏi người trong mộng của ti
Cng nhau đi ti chn trời no đy

Hỏi l l th thầm
Hỏi gi gi lao xao
Hỏi my my thổn thức
Hỏi ti ti bồn chồn
Hỏi ngươ trong mộng của ti
Trần gian em thấy thin đường hay chưa?


L Thị Hn