Giới thiệu : "Thong Dong Tuổi Vàng"

 

 

Exryu Cuối Tuần hân hạnh giới thiệu đến các anh chị trong gia đ́nh Exryu và quư thân hữu quyển "Thong Dong Tuổi Vàng" của chị Lê Thị Hàn (Exryu 63, Hitotsubashi-dai).

Đây là một quyển sách gồm 3 phần : Tài Chánh, Sức Khỏe và Tinh Thần, một quyển sách không thể thiếu trong tủ sách của Exryu chúng ta, những người đang sửa soạn hoặc đă về hưu.

Mời xem thêm giới thiệu và mục lục nội dung "Thong Dong Tuổi Vàng" như ở dưới.

Các anh chị trong gia đ́nh Exryu có thể liên lạc trực tiếp với chị Hàn để đặt trước :

Lê Thị Hàn : E-mail : Lethihan2000 @ yahoo dot com
                    Tel    : 914-478-2597

 

…..Chúng tôi cho ra đời “Thong Dong Tuổi Vàng”, một tài liệu tham khảo, nghĩ là rất cần thiết cho các bạn từ khi mới đi làm, sửa soạn về hưu, lúc đă về hưu càng hữu ích hơn.

…….chúng tôi đă cố gắng chọn lọc trong việc cung cấp các thông tin, thu thập tài liệu nhằm giải quyết vấn đề bạn muốn t́m hiểu. Chúng tôi gợi ư để bạn có thể lập luận và giúp bạn hiểu r hơn hoàn cảnh của ḿnh để đặt vấn đề, hỏi những câu hỏi cần thiết khi gặp cố vấn tài chánh, tư vấn với chuyên viên thuế vụ, lập kế hoạch cho thích hợp với hoàn cảnh của chính ḿnh chứ không định phán xét và khuyên răn.

…..Ngoài ra, cũng có thể nói v́ muốn đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng người Việt chúng ta, chúng tôi đă mạnh dạn viết tài liệu tham khảo này, dĩ nhiên sẽ không thể nào tránh khỏi những sai sót ngoài ư muốn, mong nhận được các nhận xét, góp ư và phê b́nh của độc giả và người sử dụng.

 “Thong Dong Tuổi Vàng” có ba phần chính: Tài Chánh, Sức Khỏe và Tinh Thần. Mặc  dầu cả ba phần đều có liên hệ chặt chẽ với nhau, chúng tôi cố gắng xếp đặt để các bạn có thể tham khảo từng phần độc lập tùy theo nhu cầu.

…..Điểm chính trong sách:

·        Dành dụm để về hưu, lúc nào th́ bắt đầu tính chuyện về hưu?

·        Phải để dành bao nhiêu ở những mốc tuổi quan trọng trong đời, 20, 30, 40, 50, 60…

·        Để dành được một số tiền trong quỹ hưu, quỹ đầu tư, bây giờ về hưu, sẽ chuyển vào đâu để giảm thuế. Phân phối thế nào cho hợp lệ?

·        T́m hiểu về đầu tư. Đầu tư thế nào để theo kịp lạm phát?

·        An Sinh Xă Hội, Medicare, Medicaid, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm săn sóc dài hạn. Điều kiện? Dịch vụ? Chi phí? Vấn đề chăm sóc cha mẹ già, cộng đồng hưu trí, viện dưỡng lăo, …

·        Lập kế hoạch dự trù tài sản, viết di chúc, làm tín mục,  giấy ủy thác thay quyền quyết định về sức khỏe và sinh mệnh để giúp gia đ́nh ứng xử dễ dàng, sử dụng di sản hợp lư, hợp pháp khi bạn qua đời.

·        Dinh dưỡng, giữ ǵn sức khỏe và tinh thần sao cho luôn được minh mẫn sáng suốt.

Mỗi chúng ta đều có hoàn cảnh, địa vị và vấn đề riêng, chúng tôi chỉ cố gắng vẽ ra đây một bản họa đồ lớn, với những lối đi theo kinh nghiệm riêng hay của bạn bè t́m thấy được. Hy vọng bạn có thể nh́n bản đồ mà định một hướng đi thích hợp với thời gian và khả năng của riêng ḿnh để đến được đích ḿnh mong muốn.

 

...............

 

Đón Đọc

 

THONG DONG TUỔI VÀNG

 

Sẽ ra mắt vào trung tuần tháng 12, 2011

Lê thị Hàn – Lê Tạ Bích Đào

Để thực hiện quyển sách này , Lê Thị Hàn và Lê Tạ Bích Đào đă chung sức đóng góp kinh nghiệm của hơn 40 năm làm việc trong các lănh vực Dinh dưỡng, Xă hội, Kinh tế, Tài chánh và Ngân hàng.

 

Hai tác giả viết trong đoạn mở đầu….

Trước đây người ta quan niệm sai lầm rằng một khi không làm ra tiền nữa thì kể như hết quan trọng. Không phải như thế. Chúng ta bằng cách này hay cách khác, đã đóng góp cho đời mồ hôi, nước mắt, trí tuệ, sức lực trong bao nhiêu năm qua. Chúng ta có quyền nghỉ ngơi và được tưởng thưởng xứng đáng bằng một thời gian an nhàn. Muốn được như thế, từ khi c̣n đi làm chúng ta phải lo chuẩn bị, đặt kế hoạch rõ ràng, chính xác và thực thi nghiêm chỉnh. Chỉ như thế, chúng ta mới được  thong dong tuổi vàng  nghỉ hưu, để được AN và HƯỞNG.”

Nghỉ hưu trong tình trạng tài chánh khả quan, là đi trên con đường mới, một khởi đầu mới với nhiều kinh nghiệm sống. Cho một quãng đường dài như thế, ta không thể không chuẩn bị.

 “Thong Dong Tuổi Vàng”, một tài liệu tham khảo, rất cần thiết cho các bạn từ khi mới đi làm, sửa soạn về hưu, và ngay cả lúc đă về hưu . Tập sách có ba phần chính: Tài Chánh, Sức Khỏe và Tinh Thần.

Tác giả đă công phu chọn lọc, cung cấp các thông tin, thu thập tài liệu về TÀI CHÁNH CÁ NHÂN nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn để kế hoạch cho thích hợp với hoàn cảnh của ḿnh; để đặt vấn đề, hỏi những câu hỏi cần thiết khi gặp cố vấn tài chánh, ngân hàng hoặc tư vấn với chuyên viên thuế vụ, pháp lư.

·        Phải để dành bao nhiêu ở những mốc tuổi quan trọng trong đời, 20, 30, 40, 50, 60…

·        Để dành tiền trong quỹ hưu, quỹ đầu tư. Chuyển vào đâu để giảm thuế. Phân phối thế nào cho hợp lệ?

·        T́m hiểu về đầu tư. Đầu tư thế nào để theo kịp lạm phát?

·        An Sinh Xă Hội, Medicare, Medicaid, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm săn sóc dài hạn. Điều kiện? Dịch vụ? Chi phí? Vấn đề chăm sóc cha mẹ già, cộng đồng hưu trí, viện dưỡng lăo, …

·        Lập kế hoạch dự trù tài sản, viết di chúc, làm tín mục,  giấy ủy thác thay quyền quyết định về sức khỏe và sinh mệnh để giúp gia đ́nh ứng xử dễ dàng, sử dụng di sản hợp lư, hợp pháp khi bạn qua đời.

·        Dinh dưỡng, giữ ǵn sức khỏe và tinh thần sao cho luôn được minh mẫn sáng suốt.

Trên đây mới chỉ là vài điểm quan trọng. Có tập “Thong Dong Tuổi Vàng” trong tay bạn có thể tìm hiểu thêm để có thể đạt đến những ngày nghỉ hưu như ý.

Sách dày 260 trang                Ấn phí  US$ 15.-               Xin liên lạc

Lê Tạ Bích Đào:  Đthoại:  832-798-8252      bichdao44@yahoo.com

Thư từ và ngân phiếu xin gửi về: 7311 San Lucas Dr, Houston, TX 77083

Nguyễn thị Việt Hằng:  Đthoại:  301-515-6753    paintingsbyhang@aol.com

Thư từ và ngân phiếu xin gửi về:  14111 Tattershall Pl, Germantown, MD 20874

 

 

               THONG DONG TUỔI VÀNG

 

Trên Con Đường Mới Thong Dong Tuổi Vàng.....................          

Lời Cám Ơn...............................................................................                                                          

 

                                       Nội Dung

 

Phần I.  Chân Trời Rộng Mở.................................

 

I..Về hưu..................................................................................

 

II. Đặt vấn đề..........................................................................

Hăy lắng nghe............................................................................                                                          

Mục tiêu cuả chúng ta.................................................................

 

III. Chân trời rộng mở.............................................................

Chuẩn bị về hưu.........................................................................          

Chuẩn bị tinh thần và kiến thức...................................................                                  

 

IV. Nghỉ hưu như ư - Những vết xe đổ....................................                      

Năm điều cần giải quyết khi tính chuyện nghỉ hưu........................

Thực thụ nghỉ hưu......................................................................                                              

 

V. Đi đâu, Về đâu?..................................................................                                                          

 

Phần II.  Tài Chánh..............................................                                    

 

I. Lập kế hoạch tài chánh cá nhân..........................................                      

A. Kế hoạch tài chánh cá nhân

B. Kế hoạch tài chánh qua 5 giai đoạn trong đời..........................          

 

II. Dành dụm về hưu

A  Quỹ Bất Ngờ

B. Để dành bao nhiêu mới đủ......................................................                                  

     Phải làm ǵ vào tuổi 20,30,40,50,60,70

C. Vài điều qan trọng cần xét của tuổi về hưu

D. Làm sao tái tạo tài sản

..................................................................................................

III. Quỹ Hưu............................................................................

A..Đại cương.............................................................................                                                          

B..Các loại quỹ hưu: thể thức gia nhập và phân phối....................    

     1.Quỹ hưu 401(k) và 403(k)

          a. Điều kiện đóng góp

          b. Đầu tư

          c. Điều kiện phân phối

              Rút tiền từ quỹ hưu

              Thừa hưởng quỹ hưu trí

              Vay mượn từ quỹ hưu..................................................                                  

         

       2. Quỹ IRA truyền thống.....................................................

            a. Điều kiện đóng góp                  

            b. Mở trương mục IRA và Roth IRA

            c. Phân phối Quỹ IRA truyền thống

        3. Quỹ Roth IRA...............................................................

            a. Điều kiện đóng góp                  

            b. Giới hạn

            c. Phân phối

C..Chuyển tiền từ quỹ yu7u này sang quỹ hưu khác

D..Phân phối Quỹ hưu sớm

        1. Phân phối quỹ hưu trước khi được 59 tuổi rưỡi

        2. Phân phối quỹ hưu khi nghỉ việc, về hưu sớm..................                                        

E..Tiền hưu tối thiểu phải phân phối (RMD)................................            

F. Kế hoạch phân phối quỹ hưu..................................................                                                                           

Thêm: Lănh hưu.........................................................................

                                                             

IV. Đầu Tư

A. Vài điều cần biết về đầu tư

           1..Đặt rơ mục tiêu

           2..T́nh trạng tài chánh

           3.  Giới điều hành công ty

           4.  Chớ nên nhắm mắt đi theo

           5. Cần kiên nhẫn

           6. Đừng bỏ hết trứng vào môt rổ

B. Các loại đầu tư

           1. Chứng khoán

           2. Quỹ hỗ tương

           3. Trái phiều

C..T́m hiểu: Bắt đầu đầu tư với $1,000.

D. Lựa chọn: Đầu tư vào đâu

           1. Theo đúng mục tiêu của ḿnh

           2. Định số tiền đầu tư

           3. Đầu tư theo chương tŕnh đă định

E. Quản trị kế hoạch đầu tư

F..Phân phối đầu tư cho những năm về hưu

G..Đầu tư và lạm phát

 

V. An sinh xă hội

A. Quỹ a sinh xă hội

B. Đề nghị thay đổi quỹ an sinh xă hội

C. Trợ cấp an sinh xă hội

      1. Chương tŕnh RSDI

    2. Chương tŕnh SSI

    3. Chương tŕnh Medicaid

D..Ban cần biết ǵ về qũy An Sinh Xă Hội...................................

 

VI. Bảo hiểm sức khỏe

A..Medicare..............................................................................                                                          

B..Medicaid...............................................................................                                                          

C..Săn sóc dài hạn (Long term care)...........................................

      1. Bảo hiểm săn sóc dài hạn

      2. Tổng quát về Bảo hiểm săn sóc dài hạn

      3. Lựa chọn hang bảo hiểm

      4. Mua bảo hiểm

      5. Dịch vụ cung cấp

      6. Vấn đề thuế

D. Săn sóc cha mẹ già

      1.Săn sóc dài hạn

      2.Đài thọ phí tổn săn sóc dài hạn

      3. Nhà già

      4. Viện dưỡng lăo, nên chăng?

      5. Các tài liệu liên quan đến vấn đề chăm sóc cha mẹ già

Thêm: Chị tôi vào hội cao niên

 

VII..Thuế và Hưu trí

A.                                                                                                                                                                                   Các loại thuế cần lưu ư

B.                                                                                                                                                                                  Tiểu bang nào thuế thấp để về hưu

C.                                                                                                                                                                                  Những tiểu bang thân thiện với người về hưu

D.                                                                                                                                                                                  Những tiểu bang không than thiện với người về hưu

 

VII. Kế hoạch dự trù tài sản

A.                                                                                                                                                                                  Kế hoạch dự trù tài sản

B.                                                                                                                                                                                  T́m hiểu về di chúc và tín mục

C.                                                                                                                                                                                  Tại sao phải có di chúc và di cgu1c sinh thời

1.                                                                                                                                                                       Di chúc

2.                                                                                                                                                                       Di chúc sinh thời hay tín mục sinh thời

D.                                                                                                                                                                                  Mt vài điu cn biết v Di chúc ca bn

 

Phần III.  Sức Khỏe và Tinh Thần.........................        

Sức Khỏe trong tuổi vàng ..........................................................                                                          

A..Thể chất................................................................................                      

     1. Giữ ǵn, bồi bổ..................................................................                                                          

     2. Vài chứng khó chịu cho người cao tuổi

     3. Đôi điều thắc mắc

     4. Đâu là bạn đâu là thù?.......................................................                                              

     5. Sinh hoạt cho người cao niên.............................................                                  

     6. Tai Chi hay Yoga..............................................................                                                          

Thêm: Nhai dầu mè....................................................................

            Tôi học vẽ

B. Tinh Thần, Tâm trí.................................................................                                                          

     1..Thích nghi

     2. Sinh hoạt cộng đồng

     3. Sinh hoạt thiện nguyện

     4. Thiền

Thêm: Sáu mươi câu để sống hạnh phúc

           Những gương sáng..........................................................                                                          

           Trắc nghiệmtuổi già

           Lời vàng ư ngọc...............................................................

 

Phần IV Kết...........................................................                                                        

Từ Ngữ

      Từ Ngữ Việt Anh

      Từ Ngữ Anh Việt.................................................................                                                          

Tài Liệu Tham Khảo..................................................................                                              

Tác giả.......................................................................................                                                                      

 

 

 

 

“LEISURE IN OUR GOLDEN YEARS”

Release in the mid 12, 2011

Le Thi Han - Le Ta Bich Dao

To write  this book, Le Thi Han and Le Ta Bich Dao has used more than 40 years experience of working in the fields of Nutrition, Social Services, Economics, Financial Planning and Banking.

The two authors wrote in the prologue ....

"In the past people have the misconception that once you do not make money you are not important anymore. Life is not exactly like that. In one way or another, we have contributed to this society our sweat, our tears, and our wisdom for so many years. We deserve the right to rest and be rewarded with a time of comfort. In order to live leisurely in our golden years, we have to plan from the time we start working, we must prepare carefully, set a precise plan, and follow it seriously. Doing that, we can live leisurely in our retirement years:  relaxed and enjoyed.

Retired in a satisfactory financial condition, is like walking on a new path, starting on a new beginning with many life experiences. For a long journey like that, one needs to prepare.

"Leisure in our golden years" is a reference book, useful from the time you start working, preparing for retirement, and even when you are retiring. The book has three main sections: Financial, Health and Spirits.

The authors have meticulously selected, providing information, collecting personal financial data to help you better understand how to plan appropriately for your circumstances; to prepare you to ask necessary questions when you meet with financial advisers, bankers, tax advisers or consulting with legal professionals.

• How much must be saved at the age of 20, 30, 40, 50, 60 ...

Where to keep Money in pension funds, retirement funds, investment funds to save taxes. When to distribute these funds and the tax effect.

What’s the basic of investment?

• Social Security, Medicare, Medicaid, Health insurance, Long-term care insurance. Their service? Their cost? Also about aging parents, retirement community, nursing home...

Estates planning, wills, trusts, health care power of attorney to help ease family confusion when you die.

• Maintaining health with good nutrition and exercises

Above are just some important points. When you have "Leisure in our Golden Years" in hand you can find more interesting subjects to learn to be able to reach a happy retirement.

260 pages book                     Price US$ 15. -               Contacts

Lê Tạ Bích Đào:  Tel:  832-798-8252      bichdao44@yahoo.com

Please send check or money order to: 7311 San Lucas Dr, Houston, TX 77083

Nguyễn thị Việt Hằng:  Đthoại:  301-515-6753    paintingsbyhang@aol.com

Please send check or money order to:  14111 Tattershall Pl, Germantown, MD 20874