Nguyễn Tuấn phổ thơ Lê Thị Hàn


1. Đừng Hỏi - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Lê Thị Hàn

Ḥa âm: Quang Đạt Tŕnh bày: Diệu Hiền & Ngọc Quy Karafun by: Dĩ Văng Buồn.

https://www.youtube.com/watch?v=eDcDCL8Nftw


2. Cali Phố Vui Trời Lộng Gió - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Lê Thị Hàn

Ḥa âm: Quang Đạt Tŕnh bày: Thụy Long Karafun by: Dĩ Văng Buồn.

 https://www.youtube.com/watch?v=ggLyfO4Q_-w


3. Sao - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Lê Thị Hàn

Ḥa âm: Quang Đạt Tŕnh bày: Lan Phương Karafun by: Dĩ Văng Buồn.

https://www.youtube.com/watch?v=Fvh21ZNb5_c 


4. Bên Nhau - Nhạc : Nguyễn Tuấn - Thơ: Lê Thị Hàn

Ḥa âm: Vơ Công Diên Tŕnh bày: Quốc Duy & Châu Thùy Dương Karafun

https://www.youtube.com/watch?v=69rRQkfh24E 


5. C̣n Mơ Đến Bao Giờ - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Lê Thị Hàn

Ḥa âm: Quang Đạt Tŕnh bày: Ngọc Quy Karafun by: Dĩ Văng Buồn.

https://www.youtube.com/watch?v=FmLeyiIHTDI 


6. Hà Nội Những Ngày Xưa Ấy Nhạc: Nguyễn Tuấn Thơ: Lê Thị Hàn

Ḥa âm: Vơ Công Diên Tŕnh bày: Thái Anh Karafun by: Dĩ Văng Buồn.

https://www.youtube.com/watch?v=mSBnMWXTKus 


7. Vạn Dặm Xa Em - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Lê Thị Hàn

 Tŕnh bày: Ngọc Quy Karafun by: Dĩ Văng Buồn.

https://www.youtube.com/watch?v=VY1rwYfQabo


8. Cho Quên Một Nỗi Nhớ : Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Lê Thị Hàn

https://www.youtube.com/watch?v=HO9n28EPPaI 


9. Âm Thầm Nhớ - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Lê Thị Hàn

Ḥa âm: Quang Đạt Tŕnh bày: Lan Phương Karafun by: Dĩ Văng Buồn.

https://www.youtube.com/watch?v=C2TV2d0xkXw 


10. Hoa Trắng : Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Lê Thị Hàn

https://www.youtube.com/watch?v=amxn4vL_NVw