Nắng theo hướng Gi Bay Xa

Thơ L Thi Hn
 

Bỗng dưng Nắng Gi ra di
Nhẹ như hơi thở anh xa khỏi đời
Bay vo đu, ci hư v
Tựa như my khi anh la cuộc chơi

Cn đy vợ qy con yu
Cn đy b bạn phiu lưu bao lần
Cn đy con chu quy quần
Cn đy nguyện ước chưa trn giẩc mơ

Thơ rồi phai với nụ cười
Cn đu giọng ni hiền ho ưu tư
Đu lng v hạn từ bi
Đu thong dong bước lng du bn đời

Giờ anh đ cch xa rồi
Một mnh bước nhẹ qua miền Như Lai
Mong anh thanh thản an nhn
Mong anh chắp cnh bay hoi từ đy

Gi Nắng = Phong Quang

L Thị Hn, Vườn Nắng Vng,
California
20 thng 11, 2019