Mưa Sầu Đông

Xuân ấy em đi hẹn trở về
Sầu đông hoa tím buồn lê thê
Dịu hiền tâp vở ôm nghiêng nón
Lặng lẽ anh theo chỉ dám nh́n

Trong Thành anh tiễn em về đó
Biết nói ǵ, đâu dám ngỏ lời
Anh đă yêu em từ ngày nọ
Mưa chiều theo bước chúng ḿnh rơi

Đă mấy Xuân qua rồi Thu đến
Mơ dáng em ngồi hong tóc mây
Mai tàn phượng nở sầu động lại
Huế c̣n chờ em, em biết không?

Trong Thành nắng vẫn màu thương nhớ
Bến Ngự c̣n chờ bóng dáng em
Mưa có xóa đi ngày tháng cũ
Ưu phiền anh gửi gió mang theo

Xuân lại về đây em ở đâu
Huế ôm kỷ niêm Huế âu sầu
Bạc đầu anh hỏi em c̣n nhớ
Thành Nội có c̣n mưa sầu đông?

Cớ chi em lại quên đường cũ
Huế vẫn chờ em, em biết không?

Lê Thị Hàn

1.2022