Hoa Trắng


"V một bng hồng cho những ai
Cho những ai đang cn Mẹ"

Thch Nhất Hạnh

Nhạc : Nguyễn Tuấn

Thu về hoa trắng trn mun lối
Mẹ
ơi con nhớ Mẹ v vn
Vu Lan no cn ngồi đy với Mẹ
Hoa
hồng no ci ln o trắng trong

Mẹ bảo con mai mốt c theo chồng
Xa
xi mấy cũng nhớ về thăm Mẹ
Cho
con chu quen qu mnh con nh
D
Mẹ gi đi mắt đ nh nhem

D Mẹ giờ khng cn đi đứng vững
Khng
cn ăn uống được như xưa
Khng
cn đưa đn như ngy cũ
Vẫn
ước ao ngy quanh chu con

Mai đy qu cũ người trăm ng
Mẹ
c đi rồi con nhớ thăm
Vườn
xưa xm cũ nơi con lớn
Nơi
đ mun đời thương nhớ con

Nơi đ con tm ra tim Mẹ
Mỗi
tiếng chim ku, vin sỏi, tng cy
Mỗi
đm my bay, luồng gi bn thềm
m
đềm đến vuốt ve con thật nhẹ

Nhớ nghe con, lời của Mẹ
Sống
đi con san sẻ mọi niềm vui
Hoa
hồng đ con ci ln trn o
Sống
cho trn lng bo hiếu bo ơn

***

Hm nay hoa trắng ci ln o
Mẹ
đ đi vo ci hư v
hay cứ ngỡ ngồi bn Mẹ
Gắn
hoa hồng ln o trắng trong

 

L Thị Hn

Cha Thập Phương, New York
Ma Vu Lan 2014