Tập hnh

Buổi ra mắt tập thơ " Mơ Giữa Ban Ngy" v

CD phổ nhạc "Qu Hương Trong Niềm Nhớ"

Buổi ra mắt tập thơ Mơ Giữa Ban Ngy v CD nhạc Qu Hương Trong Niềm Nhớ của chị L Thị Hn (63, Hitotsubashi- dai) được tổ chức tại Rose Center Theater, Nam California cuối tuần qua đ thnh cng mỹ mn với sự tham dự của hơn 400 quan khch khắp nơi. Mời xem vi hnh ảnh mới nhận được.

 

        

 

 

 

 

     

 

 

        

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

   

 

 

 

    Mua tập thơ "Mơ Giữa Ban Ngy"

v CD phổ nhạc "Qu Hương Trong Niềm Nhớ"

Thu nhập từ tập thơ "Mơ Giữa Ban Ngy" v CD phổ nhạc "Qu Hương Trong Niềm Nhớ" sẽ được sung vo quỹ An Bnh để gip cc trẻ em khuyết tật trong chương trnh OGCDC v cc bạn hữu km may mắn. Mời cc anh chị v qu thn hữu mua ủng hộ.

Phiếu Mua Thơ v Nhạc

Xin điền vo phiếu dưới đy:

Người nhận: ..............................................................

Địa chỉ: ........................................................................

1. Tập thơ Mơ Giữa Ban Ngy km theo CD nhạc Qu Hương Trong Niềm Nhớ : $30

2. CD nhạc: Qu Hương Trong Niềm Nhớ $15

3. CD ngm thơ: Mơ Giữa Ban Ngy $15

4. Combo Pack A: 2 CD bạn chọn $25

5. Combo Pack B: Tập thơ MGBN km theo CD v 1 CD bạn chọn $40

6. Combo Pack C: Tập thơ MGBN km theo CD v 2 CD bạn chọn $50

Cước ph. $3

Chi phiếu xin gửi về:

Le thi Han - An Binh Fund
1 Wagner Place
Hastings-on-Hudson, NY 10706

Lin Lạc: Lethihanthonhac@yahoo.com 

Blogs address: http://quehuongtrongniemnho.blogspot.com/ Website: www.lethihan.com