Forever 60  
 
Cho d thời gian phải chạy theo đng luật của n, ngy một ngy hai mnh sẽ đến tuổi 65 rồi 70 rồi 75...nhưng mnh vẫn mi mi 60.  
 
Thế tại sao khng forever 30, 40..hay 50?  
Thật ra  khi mnh ở tuổi 30, 40 hay mới vừa qua tuổi 50, mnh vẫn chưa thấy sự cần thiết để nu ko n như by giờ ở tuổi 60. 
 
C phải ở tuổi 60 mnh gi dặn hơn?  
C phải ở tuổi 60 mnh chn muồi hơn?  
C phải ở tuổi 60 mnh mới nhận ra cuộc đời qu ngắn ngủi, chuyện g rồi cũng sẽ đi qua, vui buồn thuơng tiếc giận hờn rồi cũng phai mờ?  
 
Ở tuổi 60 mnh thấy "gi" hơn, chứ khng phải l gi dặn hơn...  
Ở tuổi 60 mnh đ chn chứ khng phải chỉ chn muồi hơn...  
Nhn trong gương đ thấy vết thời gian hằn qua khun mặt, qua mi tc, qua đi mắt m đ tưởng l khng c sức mạnh no lm mất sức sng được...  
Đi trn đường mnh đ thấy chn bắt đầu mỏi, ngồi lu lưng đ chề v lm việc một hồi đ thấy hai cnh tay rả rời... 
Ở tuổi 60 mới thấy cuộc đời ph du, tất cả đ qua, giận hờn thuơng tiếc khng cn c nghĩa l g.  
 
Forever 60  
 
Forever 60  
để cn được ngồi ni chuyện với bạn vng, bạn đời v con chu thn yu  
để cn được nhn cuộc đời bằng một lăng knh lớn rộng hơn  
ph phn việc đời với một tm hồn rộng ri hơn  
 
Forever 60  
Để yu đời nhiều hơn  
Yu người yu m qung hơn  
Yu bạn vng nồng nhiệt hơn  
Yu mọi người  
Yu hết thế gian!!  
 
Forever 60  
 
L thị Hn