Đường phượng bay

 

Click vo hnh nghe "Đường Phượng Bay" :

Nhạc : L Khắc Thanh Tu - tiếng ht : Diễm Lin

 

Nay anh về thăm Huế
Đi giữa đường phượng bay
Tc my đu thấy người yu cũ
Bn mi trường xưa dy lớp hồng

Nay anh về Bến Ngự
Nghe thng vng vi vu
Bng em nay đ xa ngn dặm
Hư ảo mộng no i xa xăm

Rồi một mnh thơ thẩn
Anh si tnh sang bến sng xưa
Con đ khua nước đưa ai lại
Nắng vỡ trn sng một mảnh vng

Em ơi mấy ci quay về
Tm trong giọt nắng tc thề năm nao.
Mong manh o trắng ngy no 
Sơn kh vạn dặm bốn bề thiếu em
 

L Thị Hn