Đừng hỏi

Lê Thị Hàn

Tặng các bạn Exryu, nhất là những cắp vừa celebrate 38 năm anniversary (4/30) vừa qua.

  Đừng hỏi

Đừng hỏi v́ sao tôi yêu em
Bởi mưa bởi gió bởi ưu phiền
Bởi trời không nắng cho mưa tạnh
Gió lạnh ḷng sầu thương cố hương

Đừng hỏi v́ sao tôi yêu em
Bởi làn mây trắng sao vương vấn
Cuộn nhớ thương về nơi chốn xưa
Bên tôi em giữ thời thơ dại
Và giữ đời tôi trong đôi tay

Em mang đất mẹ trong gịng máu
Nương náu đời nhau ta với em
Đừng hỏi ngày sau ta về đâu
Về đâu không biết về đâu nữa
Cứ biết rằng nay ta có nhau

Em mang tiếng mẹ trong lời nói
Xứ lạ vui buồn ta với em
Đừng hỏi bao giờ ta trở lại
Bao giờ ta đến bến sông xưa
Bên anh quê cũ là em đó
Trời đất là em em biết không?

Lê thị Hàn

Hastings-on-Hudson, NY

Tháng 4, 2013