30 Thng Tư

Đừng Hỏi Ask Me Not

Nỗi C Đơn Của Những Sinh Vin Đang Ở Hải Ngoại

 

Đy l bi thơ viết cho exryu chng ta, v cho tất cả những sinh vin đang ở hải ngoại trong ngy 30 thng 4, 1975.

Đ 45 năm qua, vẫn cn nhớ như in cảm gic hụt hẩng của buổi sng được tin chng ta khng biết bao giờ mới gặp lại cha, mẹ anh chị emnhững người thn yu. Khng biết bao giờ thấy lại được mảnh đất thn yu mnh đ rời xa , mới đy hay đ bao nhiu năm trước.

Lc đ chng ta chỉ cn c nhau, dắt du nhau, đứng gần bn nhau để chỉ thấy:

 

Anh mang đất Mẹ trong ging mu
Nương nu đời nhau Ta với Em
Em mang tiếng Mẹ trong lời ni
Xứ lạ vui buồn Em với Ta

 

 

This is the poem written for our exryu, and for all the students who were overseas on April 30, 1975.

43 years have passed, I still remember the desperate feeling of loss the day of the falling of South Vietnam. When will I see my father, mother, brothers, sisters ...all the loved ones? When will I see my beloved country, the land one just left, recently or many years ago?

At that time we only had each other, we took care of each other, we stood side by side, to only see:


You carry our Mother land in the Blood
We shall take refuge of our life You and I
You carry our Mother tongue in your Voice
Now, here we shall share our feelings You and I

 

 

Mời nghe :

Đừng Hỏi : Thơ L thị Hn - nhạc sĩ Nguyễn Tuấn phổ nhạc

Ha m: Quang Đạt Trnh by: Diệu Hiền & Ngọc Quy

https://www.youtube.com/watch?v=eDcDCL8Nftw 

 

 

Đừng hỏi

Đừng hỏi v sao ti yu anh
Bởi qu hương đ thật xa rồi
Bởi chiều đng gi nơi đy lạnh
Thương về cố quận, thương cố hương

Đừng hỏi v sao ti yu em
Bởi đời viễn xứ bao ước nguyền
Một thời yu dấu cn vương vấn
Em giữ đời ti em c hay

Từ nay mnh mi xa cố hương
Về đu anh hỡi, cứ mong chờ
Anh mang tiếng Mẹ trong lời ni
Xứ lạ vui buồn ta sẻ chia

Từ nay mnh sống trong nhớ thương
Về qu em hỡi, biết bao giờ
Anh mang đất Mẹ trong dng mu
Ta sẽ cng nhau bay bốn phương


***

Đừng hỏi ngy sau ta ra sao
Ngy no ta sẽ về qu nh
Anh ơi, non nước l anh đ
Lng xm l em, em biết khng


Đừng hỏi từ nay ta đi đu
Ngy mai ta sẽ về phương no
Anh ơi ta hy cng vui sống
Cứ biết từ nay ta c nhau

Em ơi ta hy cng vui sống
Đn hết niềm vui trong mắt nhau.

 

L Thị Hn

 

Ask Me Not

Ask me not why I love you,
For so very far is our home,
For the winter breeze is cold,
And nostalgia makes me blue.

Ask me not why I love you,
For we've shared so many dreams,
Our loving days are still lingering,
Don't you know, my life belongs to you.

Our homeland has drifted afar,
Where are we going now, you and I?
You carry our mother tongue in your voice,
In this foreign place, we'll share sorrow and joy.

From now on we shall live with memories,
Returning home is but a fantasy,
You carry our motherland in your mind,
And around the world we shall fly.

***

Ask me not what our future shall be,
When we shall return to our beloved
country,
Don't you know, my homeland is you,
My village, my neighbors, it's all you.

Ask me not where we will be,
Which corner of the world we will wander,
Worry not, my love, let's start together
A happy tomorrow, you and me.

Together let us start a new life,
Happiness and joy, we will find in each other's eyes.

Translated by

NBTH

May 2018