Upper Arlington

 Hnh của anh Huỳnh Văn Ba (67, Ohio)

Đy l chm ảnh về Upper Arlington (UA). U.A. l một vng ngoại của Columbus, nơi giới thương lưu ở, giống như vng Aoyama của Tokyo. U.A. đẹp nhờ c nhiều kiến trc vo khoảng đầu thế kỷ. C nhiều con đường rộng rải v cy cối rậm rạp - nhất l những cy Sugar Maples t điểm phố phường trong ma thu l đỏ ..... (HV Ba).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm tưởng xin gởi về HVBa@erct.com

Xem thm hnh của anh Huỳnh Văn Ba