TẾT THA HƯƠNG

Bạn b mở tiệc chc mừng nhau

Tn nin lại đến, sao qu mau

Bao tấm chn tnh xin trao gởi

Một bnh mỹ tửu, chn cạn vơi

Cng nhau ngồi ngắm thủy tin nở

Nhm nhi tr bnh, cạn u sầu

Năm nay chỉ thiếu cnh đo đỏ

Tr mứt nhm nhi cũng thấy vui

Ngồi đy đối ẩm cng tri kỷ

Cng đn xun về ấm p thay

D cho tuyết gi ngoi song cửa

Nỗi buồn xa xứ tạm dần vơi ....

Dạ Lan
Jan 10-2019
Montreal, Canada