Visiting My Parents' Native County

Throughout my life there had been many relatives I knew of, but never met. All of my knowledge about my family consisted of a couple of phone calls, pictures, and stories from my parents. To hear my friends talking about their cousins, grandparents, aunts, and uncles always made me wonder what mine were really like. My family history was all but a mystery to me. Our family had talked about visiting Vietnam many times before but had never been able to find a time to go. Therefore my first and only trip to Vietnam was something I was really looking forward to

Destination: Vietnam

I am entering a world so different from mine.
But it is warm and fulfilling, it is one of a kind.
Meeting the people I once never knew.
Family and friends from the pictures come true.  

Like an unfinished puzzle or an unanswered question.
Pieces slowly fit together, and answers are mentioned.
Day by day I can understand more.
I finally know what it is really meant for.

My family is there to make me feel warm,
And to clear away the clouds from an angry storm.
To bring joy and laughter from day till night.
Just like it was told, my mommy is right.

Ill keep all these memories safe in my heart.
Theyll always be there were there from the start.
Like home it may feel, but soon I must leave.
Memories Ill keep, every single one received.

There are only five minutes till I board the plane,
Which feels like a depressing, loud thundering rain.
My eyes are full of tears, I dont want to part.
It is the warmth of family that fills my heart.  

Return: California, USA

Tu-Han Phan, South California, USA.
The trip was in 10/1999

 

THĂM QU CHA MẸ

Trong đời em, đ c nhiều họ hng b con thn thuộc m em chưa hề gặp mặt. Tất cả sự hiểu biết của em về gia tộc chỉ l một vi lần điện thoại, một số hnh chụp, v một số chuyện kể từ cha mẹ em. Khi nghe cc bạn của em ni về anh chị em b con, ng b nội ngoại, cc c, d, ch bc của họ, em lun lun thắc mắc khng biết họ hng của em thực sự ra sao .  ối với em, lịch sử của gia đnh em l cả một b ẩn.  Cha mẹ em đ ni nhiều lần về chuyện đi thăm Việt Nam trước đ, nhưng chưa c giờ đi được. Bởi v vậy chuyến đi thăm Việt Nam lần đầu tin m cũng l lần duy nhất của em đ l một điều m em hằng trng đợi từ lu . . .

 

Họ hng, b bạn biết qua tranh
Tất cả em chưa gặp một lần 
By giờ đối mặt hn huyn mi 
Hnh chụp biến thnh người rất thn. 

Như một tranh đố chưa rp xong 
Từng mảnh tm ra đặt đng vng 
Cu hỏi xưa kia khng lời giải 
Cu đp by giờ nghe r tng. 

Cứ mỗi ngy qua em hiểu thm 
ng như mẹ đ từng dạy em 
Dầu cho bo tố trời rung chuyển 
Gia đnh vẫn l nơi ấm m.

Niềm vui, nụ cười suốt ngy đm 
Kỹ niệm em sẽ giữ trong tim 
Mi mi trong tim, chng tồn tại 
V tự nguyn thủy, chng ẩn tiềm.

Vừa thấy thn quen như người nh 
Th em đ phải vội chia xa 
Những pht trước giờ bay, em thấy 
Trong lng mưa bo no nề sa . 

 

 

Lệ ướt tro mi, đu muốn rời 
Họ hng đưa tiển đứng chơi vơi 
Tnh cảm nồng nn lưu luyến ấy 
Trn ngập tim em, khiến nghẹn lời ! 

 

 

Tc giả: Phan T-Hn. Nam Cali, Hoa Kỳ.
Thăm VN thng 10/1999.
(Dịch sang tiếng Việt: Phan Văn Hiền)