Tết Kỷ Hợi

Chương trnh Tặng qu Tết
cho người gi neo đơn, trẻ em mồ ci - khuyết tật tại qu nh

Hnh ảnh trao qu trn đường phố

Thời gian : 2/2/2019  - Số phần qu : 50 người

Nội dung phần qu : Bao l x: 100,000 đồng + 1 đn bnh tt

 

Đon đi trao qu

 
 

 

< Click vo hnh để xem hnh lớn hơn >