Tết Kỷ Hợi

Chương trnh Tặng qu Tết
cho người gi neo đơn, trẻ em mồ ci - khuyết tật tại qu nh

Hnh ảnh trao qu tại Nội Thnh Huế

Thời gian : 20/1/2019  - Số phần qu : 51 gia đnh

Nội dung phần qu :

Bao l x: 200,000 đồng v
Qu: 100,000 đồng gồm dầu ăn, bột nm, bnh kẹo v.v....

 

Đon đi trao qu

 
     

< Click vo hnh để xem hnh lớn hơn >