Trang đặc biệt

Nhớ anh Nguyễn Văn Sắt (66, Chiba-dai)

 

KHÓC  CHO  SẮT

Thôi anh về cơi Vĩnh Hằng
Bao nhiêu đau đớn nhọc nhằn  xuôi tay
Chim trôi gảy cánh đường bay
Quê hương xa cách...đắng cay nghẹn ngào....

Abe Phước (Japan)