Trang đặc biệt

Nhớ anh Nguyễn Văn Sắt (66, Chiba-dai)

Dầu vẫn biết người sẽ ra đi
Nhưng vẫn đau lng buồn khng tương?
Rồi cnh hoa đ rụng phn kỳ
Cả vườn xưa dạ xt nhớ thương !

( TN Paris )