Trang đặc biệt

Nhớ anh Nguyễn Văn Sắt (66, Chiba-dai)

 

Sn chơi cn tuyết trắng,
Lưới chưa dăng,
Bạn b chưa kịp đến,
Anh đ vội ra đi.

Tennis court still icy
Net is not ready
Friends are not here yet
But yore already left.

Trần Nhất Khun (Canada)