< Nghe bản nhạc Requiem của Anh V T Hn xc động v nhớ anh Chuyển qu, v nhớ cc bạn qu.  Nhớ qu đi thi. Nhớ thương những anh chị d ở đu vẫn một tấm lng, một tri tim chung, vẫn nặng nợ với qu hương, d c tuyệt vọng biết mnh khng can thiệp được g vo vận mệnh nghiệt ng của dn tộc, của đất nước đang diễn ra hằng ngy trước mắt, d đang sống ở hải ngọai hay trn chnh qu hương, v rồi khng may ng xuống nhưng lng vẫn nặng trĩu một nổi đau! V bao người đ ng xuống trong nỗi đau chung ấy! Nhờ anh chuyển dm đến cc bạn ở Nhật v gia đnh của anh Chuyển. Xin cảm ơn Anh V T Hn đ cho chng ta một bản nhạc cầu siu v cng cảm động. Nguyễn Xun Xanh>