Lễ Thâu Đêm  -  Otsuya

tiễn đưa anh Nguyễn Văn Chuyển

 

"Lễ Thâu Đêm - Otsuya" tiễn đưa anh Nguyễn Văn Chuyển đă được diễn ra long trọng tại Tokyo hôm qua 19/6/2008. Gần hai ngàn người kể cả các nhà nghiên cứu khoa học, các nhân viên giáo dục cao cấp Nhật Bản, thân hữu và gia đ́nh Exryu khắp nơi đă đến tham dự trong niềm thương tiếc vô biên..

Lúc 11 giờ ngày 20/6/2008 sẽ làm "Lễ Chia Tay - Kokubetsu-shiki". Vào đúng giờ này sẽ có Lễ Cầu Siêu tại Việt Nam và Gia đ́nh Exryu khắp nơi trên thế giới sẽ có "Một Phút Mặc Niệm" để tưởng nhớ và chia tay anh Nguyễn Văn Chuyển. Mời các anh chị cùng tham dự.

 

 

Một Phút Mặc Niệm

* Nhật Bản : 11:00 giờ trưa ngày thứ sáu 20 tháng 6

* Việt Nam : 9:00 giờ sáng ngày thứ sáu 20 tháng 6

* Úc Châu :  12:00 giờ trưa ngày thứ sáu 20 tháng 6

* Pháp : 4:00 giờ sáng ngày thứ sáu 20 tháng 6

* Tây Bắc Hoa Kỳ và Tây Canada: 7:00 giờ tối ngày thứ năm 19 tháng 6

* Đông Bắc Hoa Kỳ và Đông Canada : 10:00 giờ tối ngày thứ năm 19 tháng 6